Fleksibelt elforbrug i virksomheder

Kan fleksibelt elforbrug i virksomheder gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig?

Mere vedvarende energi i elforsyningen vil medføre større prisudsving på el. Projektet Industrial Energy-Partnerskab vedrørende fleksibelt elforbrug i virksomheder er et konkret projekt, som har til formål at blive klogere på fremtidens elmarked i Danmark, da vedvarende energi – især vindenergi – får en større og større plads i elforsyningen. Det gør elpriserne mere følsomme, da de kan ’svinge som vinden blæser’ og dermed ramme virksomhederne på bundlinjen. Men de svingende elpriser kan også være en mulighed for de virksomheder, som forstår at udnytte prissvingningerne og dermed flytte dele af elforbruget fra dyre elpris-timer til billigere timer.

Det er partnerne i projektet, der inviterer organisationer, elhandlere og balanceansvarlige, myndigheder, tidligere og igangværende projekter vedr. fleksibelt elforbrug, rådgivere samt øvrige interessenter til et heldags arrangement, hvor Danmarks hidtidige indsats på området ’fleksibelt elforbrug’ diskuteres samt hvor der lægges op til ny matchmaking, nye initiativer og de næste skridt på området – både ift. økonomien, det systemmæssige samt de tekniske løsninger.

På dagen vil der blive set på potentialerne for både load-shift og fuel-shift, hvor de fem medvirkende virksomheder vil fortælle om deres erfaringer og hvilke barrierer, de er støt på i praksis. Med andre ord en dag med fokus på de kommercielle anvendelsesmuligheder for fleksibelt elforbrug i virksomheder, og hvordan virksomheder med store elforbrug kan blive en aktiv deltager på dette nye elmarked 2.0.

At virksomheder aktivt begynder at se på potentialerne for fleksibelt elforbrug, har typisk også andre sidegevinster, så som at egne forbrugstal bliver gransket, elforbruget i virksomheden kortlægges, og man finder ud af, hvad der kan flyttes, og hvad der ikke kan flyttes, hvilket ofte medfører en del spørgsmål og afklaringer med efterfølgende besparelser til følge.

Se programmet og spændende oplægsholdere HER