Grundlæggende kølekursus 2015

CLEAN har i samarbejde med vores medlem Aarhus Maskinmesterskole sammensat et todages køle/varmepumpe-kursus, der kombinerer teoretisk viden med praksis.

Det ‘Grundlæggende Kølekursus’ giver en forståelse for, hvordan traditionelle køle- og varmepumpeanlæg virker, hvordan de er opbygget samt en forståelse for deres terminologi. Målsætningen er bl.a. at give ‘ikke-kølespecialister’ et fagligt kompetent grundlag for at indgå i dialoger med eksperter på køleområdet.

Kurset er en gennemgang af den grundlæggende køleteknik. Vi benytter øvelser ved forskellige undervisningskøleanlæg, og deltageren bliver introduceret for sammenhængen mellem teori og praksis. Kurset er et todages kursus, men excl. overnatning. Sproget er i udgangspunktet dansk.