Jordforurening i Kina – Hvad er forretningsmulighederne?

Samarbejdet med de kinesiske provinser skrider frem, og vi har et voksende kendskab til det kinesiske marked og dets muligheder. Danish Soil Partnership, Region Midtjylland og Region Hovedstaden samler nu kræfterne i et fælles initiativ med CLEAN og inviterer til en China Desk informationsmøde tirsdag den 10. maj kl. 15:30 til 17:15. Projekterne og mulighederne i Kina er så store og så komplekse, at både offentlige og private danske kræfter skal i spil for at bringe aftaler i hus.

Program:
15:30: Velkomst; ved Christian Andersen, Danish Soil Partnership
15:35: Fællesregional Kina indsats – Hvordan kan danske virksomheder eksportere til Kina inden for jord og grundvand; ved Christian Bruhn Rieper
15:45: China Desk – Hvordan kan CLEAN hjælpe danske virksomheder til projektmuligheder inden for jord og grundvand; ved Morten Kildahl Sørensen og Zishen Mou, CLEAN
16:10: Tungmetalforurening i Jiangsu – GEO/COWI/KU; ved John Ulrik Bastrup, Geo og Torben Jørgensen, COWI
16:30: Diskussion og spørgsmål; ved Christian Andersen, Danish Soil Partnership
17:00: Netværk og snacks
17:15: Tak for i dag