SELECT for Cities Open Market Dialog

Nyt ambitiøst projekt inviterer dig til at deltage i førudbudsprocessen

SELECT for Cities Open Market Dialog er en Pre Commercial Procurement (PCP) Challenge, hvor Københavns Kommune sammen med Antwerpen og Helsinki hver især efterspørger nye løsninger på et identificeret behov. Projektet inviterer derfor virksomheder til at konkurrere om at udvikle nye løsninger til disse behov, med et samlet budget på 5,6 millioner euro.

SELECT for Cities PCP Challenge sigter mod at udvikle en standardiseret, åben, data-drevet, service-orienteret og brugercentrerede platform, som skal muliggøre co-creation, afprøvning og validering af IoT-løsninger til byerne. Desuden er det et helt centralt punkt i projektet, at byerne deler den viden og de erfaringer imellem sig, som de måtte få i udbudsprocessen og de løsninger som de deltagende virksomheder byder ind med.

Allerede den 6. juni afholder Københavns Kommune en workshop om SELECT for Cities-projektet, og inviterre derfor eksperter og virksomheder til at komme pg dele erfaringer og netværke med hinanden, før PCP begynder.

Dette er dermed en mulighed for dig og din virksomhed for at være med til at formulere specifikationer omkring PCP, som vil blive offentliggjort senere i år.

For mere information om SELECT for Cities og tilmelding til workshoppen, besøg projektets hjemmeside her