Temadag om fleksibelt elforbrug

Kender virksomhederne til fleksible elprodukter med variende priser? Virksomheder, der bruger meget el, og som har mulighed for at flytte sit forbrug fra tidspunkter, hvor elprisen er høj til tidspunkter, hvor elprisen er lav, kan spare penge på elregningen. Hvad er besparelsespotentialet, og hvad er risikoen? Hvad er der af muligheder på elmarkedet?

Elprisen udgør en stor del af omkostningerne i den elintensive industri og andre større elforbrugere. Der er derfor penge at spare ved at blive mere energieffektive og ved at finde ud af, hvordan det bedst kan betale sig at indkøbe el.

Nogle virksomheder kan spare penge på elregningen ved at flytte dele af forbruget til tidspunkter, hvor elprisen er lav, fx ved at købe el til priser som følger spotmarkedet frem for fastprisaftaler. Det er storforbrugerne, der har disse muligheder, dvs. virksomheder med et elforbrug på mere end 100 MWh/år, som bliver timeafregnet. Fleksible elprodukter hænger ofte sammen med en højere risiko. Det er ikke alle storforbrugere, der er opmærksomme på de muligheder, der er i dag.

På temadagen får du et overblik over markedet og mulighederne i dag samt nye tiltag, der ser ud til at være på vej i årene der kommer.

Målgruppen er storforbrugere af el, industri, kommuner, detailhandel, vandforsyning (vand og spildevand), elhandlere og andre med interesse for elmarkedet.