VE i industrien

Deltag i spændende energifaglig dansk-tysk konference i Kolding den 29. september 2015.

Under overskriften “VE i Industrien” sættes der gennem, en række indlæg fra både danske og tyske aktører indenfor energiområdet, fokus på potentialer og barrierer i indfasningen af mere vedvarende energi i industrien.

  • Hvilke incitamenter er der for at konvertere fra fossile brændsler til andre energiformer?
  • Hvordan effektiviseres energiforbruget bedst?
  • I hvor høj grad kan der elektrificeres, så el fra vindkraft kan anvendes?
  • Hvordan kan spildvarmen i produktionen udnyttes?

CLEANs CEO , Preben Birr-Pedersen vil bl.a. holde et oplæg om Sustainable Energy i industrien.

I dagene før og efter konferencen arrangeres besøg for de tyske virksomheder.

Læs mere om konferencen her.