Et venligt puf i energirigtig retning

Ejbyhallen i Middelfart er en af 3 danske sportshaller, som deltager i EU-projektet N0E (Nearly Zero-Energy Sports Facilities). Projektet viser vejen til mere energirigtige haller i 7 lande ved at dele viden om resultater, energiadfærd og gennemtestede løsninger. I EU er der en stor udfordring med de eksisterende haller, der samlet set står for 4 % af energiforbruget i EU’s erhvervsbyggeri, men også 6% af det samlede energiforbrug. Der er plads til forbedringer i de 21 deltagende Europæiske haller, og Ejbyhallen er ingen undtagelse. Haltypen er repræsentativ for en stor del af de danske sportshaller. Den er af ældre årgang, og selvom der har været forbedringer, så er tiltagene ikke nødvendigvis udført med fokus på energiforbruget. Mange installationer er stadig oprindelige og fra tidspunktet for opførelse. Allan Sørensen, daglig leder af Ejbyhallen, har to udfordringer. Hallens økonomi er begrænset, hvilket bringer en energirenovering ned på prioriteringslisten, og desuden er brugerne ikke bevidste om, hvordan de kan spare på energien eller hvad en besparelse betyder for haløkonomien og for deres egen komfort. De trænger til et venligt puf i energirigtig retning.

Jeg tror ikke, at brugerne er bevidste om deres energiforbrug her i hallen. Jeg tænker på at anskaffe klistermærker og brochurer, der for eksempel fortæller – hvis du tager et kortere brusebad, så har vi råd til nye fodbolde,” siger han.

Netværk giver viden

Han bruger sig af netværk med andre halbestyrere i nærheden for at lære mere om deres resultater med energiforbedringer, men han ser også frem til de muligheder, projektet byder ham, og den viden han kan få fra de andre Europæiske haller, der deltager i projektet, og som er på meget forskellige niveauer i deres energitiltag.

Jeg er med i nogle netværk, og det hele handler om energi. Jeg lærer de andres resultater at kende, hvad de har gjort og hvad der har virket godt. Det er det bedste – at jeg kan vende tilbage til bestyrelsen og informere dem om konkrete resultater,” siger han.

Behov for energirenovering

Han viser rundt på gangene i hallen og peger de steder ud, som har rigtig ondt i energien. Selvom hallen var igennem en renovering i 2009, så var der ikke fokus på energisiden, hvilket betyder, at nogle af de relativt nye løsninger allerede er forældet rent energimæssigt. For eksempel rummer vandvarmere 1000 liter varmt vand, som bliver cirkuleret i rørene døgnet rundt, uanset om der er brugere til bruserne og i rummene eller ej. Desuden udpeger han belysningen – der er mange steder i Ejbyhallen, der kunne trænge til en energirenovering:

Lys, LED, varme og styring af energien. Jeg mangler virkelig overblikket og mulighed for styring. I dag går jeg selv rundt i rummene og mærker om der er for koldt eller varmt og justerer derefter. Det ville være meget mere effektivt med energistyring,” siger han.

Bestyrelsen er klar over problemet, men de ved ikke, hvordan de skal finde midlerne. Hans håb er, at projektet kan give ham både viden, men også de gode argumenter for nulenergi løsninger, som han har brug for. CLEAN er tovholder på den danske del af projektet.

www.n0esport.eu

Video om casen

Se videoen om casen fra Ejbyhallen, og de energimæssige udfordringer.

English version http://youtu.be/qcPToUrzHPs

Dansk version https://youtu.be/XJ1tWly2ctM