Dansk teknologi skal stoppe vandspild i Myanmar

Drikkevandet fosser ud af de gamle rørledninger i storbyen Yangons (tidligere Rangoon) undergrund. Vandselskabet spilder 50-60 pct. af vandet og kan ikke få tryk på vandet i distributionsrørene. Det rammer de 4,3 mio. indbyggere hårdt, der hver dag oplever perioder uden vand i hanerne.

Vi vil genopbygge vandforsyningen efter danske principper. Det betyder implementering af dansk styring og teknologi og overførsel af knowhow til de ansatte i Yangons vandselskab,” siger projektleder Carsten Møller fra CLEAN

 

Dansk–myanmarsk vandprojekt viser vejen for dansk vandteknologi i landet, der først for nylig har åbnet sig for omverdenen

Drikkevandet fosser ud af de gamle rørledninger i storbyen Yangons (tidligere Rangoon) undergrund. Vandselskabet spilder 50-60 pct. af vandet og kan ikke få tryk på vandet i distributionsrørene. Det rammer de 4,3 mio. indbyggere hårdt, der hver dag oplever perioder uden vand i hanerne. I flere af byens distrikter er der kun drikkevand i fire timer dagligt.

Det gælder også Yankin-distriktet, der er udvalgt til at lægge ryg til et pilotprojekt, der med dansk viden og teknologi skal bringe vandforsyningen ind i det 21. århundrede. I et dansk-myanmarsk samarbejde skal den nedslidte vandforsyning nu genopbygges, så vandspildet bliver reduceret til langt mere acceptable 5-6 pct. Det vil give borgerne en konstant vandforsyning og en højere vandkvalitet. Det første danske vandaftryk i form af et indledende projekt er allerede sat i byens Yankin-distrikt.

Vi vil genopbygge vandforsyningen efter danske principper. Det betyder implementering af dansk styring og teknologi og overførsel af knowhow til de ansatte i Yangons vandselskab,” siger projektleder Carsten Møller fra CLEAN. Projektet er konstrueret som et offentlig-privat partnerskab (OPP) med CLEAN som projektleder og rådgivningsfirmaet Grontmij samt Vandcenter Syd i Odense som partnere. I halen på dem kommer forhåbentlig en række danske producenter af udstyr som pumper, frekvensomformere, måleapparater, ventiler og rørproducenter. Partneren i Myanmar er selskabet Yangon City Development Comite (YCDC), der ejes af bystyret i Yangon. Vandselskabet er interesseret i at få projektet bragt til næste fase og senere udvidet til andre bydele. ”Træning af personale i at drive en moderne vandforsyning med moderne teknologi er et afgørende led i det kommende hovedprojekt. Det ene kan ikke stå uden det andet,” siger Carsten Møller.

Projektet i Yangon er et godt eksempel på, hvordan CLEAN kan generere projekter ved at gå ind som matchmaker, muliggøre en proces og derefter deltage i udviklingen af projektet

Carsten Møller, International Director

Danske målere på skoler og templer

Hovedprojektet er udviklet på basis af et netop afsluttet forstudie med praktisk indhold. Regeringen i det centralt styrede land skal stille en statsgaranti, før projektet kan gå i gang. Man afventer nu myndighedernes svar.

I forstudiet har vi installeret en lang række målere for at kunne konstatere, hvor der er lækager i ledningsnettet,” fortæller Henrik Juul, der er projektleder hos Vandcenter Syd i Odense og en af fire fynske teknikere, der har været udsendt til Yangon. Målerne har leveret de nødvendige data til at give et billede af, hvor de store vandtab ligger. Det har gjort det muligt at beregne, hvor meget vandspildet kan begrænses, og hvor meget el og hvor mange kemikalier der kan spares. ”Samtidig har vi undervist i, hvordan Yangons teknikere kan anvende vores tekniske udstyr i hverdagen. Forbrugerne er blevet geokodet med et gps-system. Data herfra er anvendt til at designe et helt nyt ledningsanlæg efter moderne principper, som er nemt at vedligeholde. Vi har også fokuseret på at vise, at godt håndværk gør, at udstyret holder også om 30 år og på, hvordan forsyningen bliver drevet energieffektivt,” siger Henrik Juul.

Lastbiler knækker kolonitidens gamle rørledninger

Næste skridt er i et hovedprojekt at sætte ind over for vandspildet, så Yankin-distriktets 16.000 beboere kan få en stabil drikkevandsforsyning. Planen er, at en dansk entreprenør udregner et bud på, hvad der skal til, og hvad det vil koste. Henrik Juul forklarer, at de gamle rørledninger er placeret tæt på vejbanen og derfor knækker, når store køretøjer kører henover. De fleste rør stammer fra dengang, landet hed Burma og var en del af det britiske kongerige. ”Der skal lægges nye rør 0,7 meter under vejbanen. Samtidig har man meget lange stikledninger, der samlet i bundter løber ind til de forskellige ejendomme. De skal sættes bedre sammen og også graves længere ned,” siger Henrik Juul.

Kapacitetsopbygning

Jeg har aldrig oplevet så hurtig en transformation, som den man ser i Myanmar. Her er meget store vand- og energiforbrug og mange lavthængende frugter at plukke. Der er et stort behov for kapacitetsopbygning, og der er brug for dansk vandteknologi,” siger Carsten Møller. ”Folk i Yangons vandforsyning fortæller, at det vælter ind med udenlandske delegationer. Så vi er ikke alene, men timingen er rigtig god lige nu, og vi har noget at byde på fra dansk side,” siger Carsten Møller