Medlemskab

Bliv en del af Danmarks grønne netværk

Opret medlemskab her

Bliv en del af Danmarks grønne netværk.

Som medlem af CLEAN bliver du en del af Danmark’s førende cleantech-klyngeorganisation og får derigennem en række medlemsfordele:

Adgang til projektdeltagelse

Du vil blive en del af en platform for udvikling af nye projekter og partnerskaber. CLEAN screener projekter og har førende funding specialister fast tilknyttet.

Tilgang til netværk, viden og nye relationer

CLEAN fungerer som samlingspunkt for den danske cleantech-sektor, og vi forbinder interessenter med de relevante partnere. CLEAN sammensætter og faciliterer de rigtige partnerskaber, og du bliver en del af et stort netværk på tværs af forskellige industrier i Danmark. Vi holder løbende events og arrangementer, hvor du kan møde de ledende aktører i Danmark inden for de forskellige områder, og blive holdt opdateret på den nyeste viden.

Få hjælp til eksport

Vi hjælper danske grønne løsninger ud over Danmarks grænser via attraktive partnerskaber og gennem samarbejde med de ledende cleantech klynger verden over. Danmark bliver i dag betragtet som en grøn frontløber verden over. Denne position vil vi gerne bevare og udbygge. Partnerskaber er udgangspunktet. Det kan være både danske og udenlandske partnere, hvor de internationale byer spiller en afgørende rolle i efterspørgslen efter de grønne løsninger. Vores kernefokus er løsningsbaserede salg i partnerskaber. CLEAN er medlem af International Cleantech Network, et eksklusivt netværk af verdens førende grønne klyngeorganisationer.

Styrk dit brand

Vi styrker din profil og dit brand. Gennem konferencer, events, matchmaking og gennem PR og markedsføringsaktiviteter sætter vi fokus på synliggørelse af best-case projekter og resultater, medlemsvirksomheder og cleantech-sektoren generelt

Medlemstyper

CLEAN opererer med to typer af medlemskab hhv. kernemedlemskab og ordinært medlemskab:

Kernemedlemskab er for virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der ønsker at blive medlem af en eksklusiv klub bestående af Danmarks førende aktører inden for cleantech-området. Som kernemedlem har man ret til en plads i bestyrelsen og bestyrelsens faglige underudvalg. Bestyrelsen træffer beslutninger om CLEANs strategi og projekter, ligesom medlemmerne har fortrinsret til at deltage i alle projekter, der vedrører løsninger på samfunds­udfordringer. Som kernemedlem bidrager man desuden i kraft af kontingentet til, at CLEAN har et solidt driftsøkonomisk fundament, hvilket frigør ressourcer til projektudvikling og medlems­rettede aktiviteter.

Ordinært medlemskab er for virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der ønsker at deltage i CLEANs aktiviteter og projekter. Medlemskategorien er bl.a. målrettet små og mellemstore virksomheder, der ønsker at deltage i CLEANs virksomhedsrettede innovationsprojekter.

Læs mere om vilkårene for de to typer medlemskab her