Presse

Læs pressemeddelelser og download materialer

Kontakt os for mere viden om vores aktiviteter

Som Danmarks grønne klynge, er CLEAN leveringsdygtig i godt stof inden for cleantech. Vi ved, hvad der rører sig og kan hurtigt og nemt henvise til relevante personer i virksomhederne, offentlige organisationer og eksperter.

Pressemeddelser

16. februar 2017
Call to Transform Cities into Large-Scale Innovation Labs 
European businesses and research organisations can apply for a share of up to 800,000 million euros each for the research and development of an innovative Internet-of-Everything platform.

3. februar 2017 
Fra buzzword til business: Nyt studie skal hjælpe danske virksomheder med at udnytte værdien af data
Big data og datadrevet forretningsudvikling er centrale temaer for virksomheder på tværs af brancher. Men hvad betyder det for den enkelte virksomhed, og hvor skal der konkret sættes ind for at komme i gang med udviklingen?

2. februar 2017
Clean Solutions klæder danske virksomheder på til eksporteventyr
Virksomheder og organisationer er gået sammen om projektet Clean Solutions, som vil løfte eksporten af danske løsninger inden for cleantech området. Organisationen består i dag af 14 projektdeltagere, som det næste halvandet år skal agere som modtagerstation for udenlandske kunder, der har en udfordring, de ønsker at få løst ved hjælp af danske teknologier.

27. januar 2017
20 virksomheder klar til at sætte turbo på vækstmotoren 
Siden ansøgningsdeadline i december 2016 har teamet bag Next Step Challenge været igennem en omfattende vurdering af kandidater til det kommende program. Mere end 300 danske og internationale virksomheder er blevet screenet og der er nu 20 finalister fordelt på de to elitecentre Energieffektive Teknologier og Offshore Industri. Next Step Challenge 2017 er kommet godt i gang!

24. januar 2017
Nu skal Danmark bygge huse af affald
Et nyt partnerskab mellem virksomhederne RGS90, Søndergaard Nedrivning og DJ Miljø og Geoteknik har netop vundet et projekt om genanvendelse af byggeaffald og udviklet en innovativ forretningsmodel, som vil sikre genanvendelsen af nedrevne byggematerialer ved bl.a. at anvende materialerne i nybyggeri.

2. december 2016
City Solutions Platform har fundet de fire pilotbyer
Melbourne, Rio de Janeiro, Seattle og Sydney er blevet valgt som pilot byer for den nye City Solutions Platform (CSP). CSP er en fælles indsats fra CLEAN, C40, ICN, som har til hensigt at skabe en platform for tidlig samarbejde mellem byer og den private sektor for at sikre nye innovative klimaløsninger.

12. oktober 2016
Danmarks grønne klynge blandt Europas førende
Den grønne klynge CLEAN, Region Hovedstaden og Region Sjælland har netop modtaget en præstigefyldt pris af EU Kommissær Corina Creţu i Bruxelles. Prisen RegioStars Award uddeles til Europas bedste regionale projekter, og cleantechindsatsen i Greater Copenhagen er på den måde blevet anerkendt som en inspirationskilde for lignende initiativer i resten af Europa.

7. september 2016
Fjernvarmesamarbejde skal øge eksporten i Vestdanmark
Danmark er verdenskendt for fjernvarme. Samtidig spås salget af fjernvarmeløsninger til EU-landene en lys fremtid, og derfor går tre vestdanske regioner nu sammen i et konsortium med grønne organisationer, tænketank og fjernvarmeindustrien for at øge eksporten af fjernvarme fra Vestdanmark.

23. august 2016
Scale-Up Denmark etablerer acceleratormiljø i Syddanmark for energieffektive teknologier
Som en del af det tværregionale initiativ Scale-Up Denmark har et konsortium bestående af SE Next Step, Insero, CLEAN, Accelerace og Sønderborg Vækstråd vundet udbuddet p
å at skabe et acceleratormiljø for Energieffektive Teknologier i Syddanmark.

29. juni 2016
Big Data bliver håndgribeligt for dansk erhvervsliv
20 danske virksomheder vil booste væksten gennem bedre anvendelse af Big Data. Projektet Big Data Business Academy udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om Big Data. Det skal sikre, at de 20 virksomheder får realiseret vækstpotentialet ved strategisk udnyttelse af data. Projektet er drevet af partnerne Alexandra Instituttet, CLEAN, DTU og Teknologisk Institut.

18. maj 2016
København og Region Hovedstaden lancerer verdens første datamarkedsplads for byer
Den 18. maj lanceres den banebrydende markedsplads for bydata – City Data Exchange – i København. City Data Exchange samler offentlige og private data fra hovedstadsområdet og giver dermed mulighed for at få ny viden om alt fra trafikmønstre til borgernes energiforbrug. Data, som virksomheder kan bruge til at udvikle nye, innovative løsninger til at skabe smartere byer.

28. april 2016
Danske virksomheder på spring: Giftig jord er big business i Kina
246 mio kr. Så stor en projektsum er den lille virksomhed Ejlskov netop blevet præsenteret for. Kunden er kinesisk, og opgaven lyder på samarbejde med kinesiske statsvirksomheder omkring rensning af forurenet jord i millionbyen Nantong – men projekterne er så store, og Kina så komplekst, at både offentlige og private danske kræfter skal i spil for at bringe aftalerne i hus.

9. februar 2016
Nye samarbejder styrker genanvendelse af byggeaffald
Aktører på tværs af værdikæden indgår samarbejde, der skal vise mulighederne for genanvendelse af byggeaffald og igangsætte udviklingen af konkrete innovative løsninger.

10. december 2015
DK: Carsten Gaarn-Larsen bliver direktør i CLEAN
Carsten Gaarn-Larsen tiltræder som direktør for CLEAN pr. 1. januar 2016. Han er klar til at gribe stafetten fra nuværende direktør Preben Birr-Pedersen, som har guidet CLEAN igennem en stærk udvikling over de sidste tre år.

ENG: Carsten Gaarn-Larsen new CEO in CLEAN

05. december 2015
Cities and business come together in the search for solutions to urban sustainability challenges

22. oktober 2015
Nyt BIG DATA Business Academy 
Nyt Big Data Business Academy vil omsætte Big Data til værdi i dansk erhvervsliv. Industriens Fond støtter projektet Big Data Business Academy. Projektet skal forsøge at afdække vækstpotentialet ved Big Data, gennem et samarbejde mellem virksomheder, universiteter og GTS-institutter.

02. oktober 2015
Gennembrud for dansk systemeksport til USA
150 mio. DKK til opbygning af et fjernvarmeanlæg i USA, er, hvad et dansk konsortium med 6 underlevederører netop har indgået eksklusivaftale med NuPower Thermal LLC omkring. Det er et gennembrud for eksport af energiteknologi til det amerikanske marked.

9. september 2015
Ejbyhallen motiverer brugerne til energiforbedringer

De europæiske sportshaller sluger 4% af EU’s samlede energiforbrug til trods for, at de kun er i brug i et begrænset tidsrum. Ejbyhallen i Middelfart er ingen undtagelse. Til og med næste år er hallen med i EU-projektet N0E (Nearly Zero-Energy Sports Facilities), som skal vise vejen til energirigtige sportshaller.

8. september 2015
Singapore vil lære af Danmarks erfaringer inden for Big Data og Liveability
CLEAN har netop afholdt et seminar for 40 embedsmænd fra Singapore omkring Big Data og Liveability, hvor der blev skabt en spændende debat og hvor delegationen fik et indblik i Danmarks ekspertise inden for området.

6. juli 2015
Værdiløse landdistriktshuse rummer nye store potentialer
Efterladte og værdiløse landdistriktshuse er et voksende problem for mange danske kommuner. Men de rummer store økonomiske potentialer for lokalsamfundene, hvis man nedriver og genanvender materia- lerne.

13. april 2015
Nyt partnerskab sætter fokus på fleksibelt elforbrug i virksomheder 
Danmark er et af verdens førende lande inden for vedvarende energi, og frem mod 2020 er der planer om at blive endnu bedre; specielt inden for vindenergi. Når energiproduktionen er baseret på vindkraft, vil der være tidsrum med stærk vind og derfor lave elpriser og tidsrum med svag vind, hvor elpriserne er højere. Men hvordan undgår man, at det påvirker virksomhedernes konkurrenceevne?

13. april 2015
CLEAN vil styrke genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
CLEAN vil styrke innovation inden for genanvendelsen af byggeaffald i Danmark. Til at gøre dette er CLEAN blevet tildelt 4 mio. kr. fra Grøn Omstillingsfond, der skal bruges til at udvikle nye genanvendelsesmetoder af affald fra nedrivninger og renoveringer.

25. marts 2015
Nyt formandsskab for CLEAN
De to hidtidige frontfigurer for CLEAN, Anders Eldrup og Jørgen Mads Clausen, har i fællesskab besluttet at overlade formandskabet til nye kræfter. Det afgående formandskab indstiller Kim Christensen, direktør i Danfoss, og Søren Holm Johansen, direktør i Rambøll, som henholdsvis ny formand og næstformand.

05. marts 2015
Ny dansk innovationsmodel har knækket big data koden
Takket være en ny innovationsmodel bliver København den første by, der udvikler en kommerciel platform til udnyttelse af Big Data. I spidsen for projektet er den japanske teknologi-gigant Hitachi i samarbejde med CLEAN, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

02. marts 2015
DBDH og CLEAN indgår samarbejde for at styrke eksport af grøn teknologi
Eksportorganisationen DBDH og CLEAN lægger system – eksportaktiviteterne sammen på fjernvarme og – køleområdet med henblik på at fremme dansk eksport.