Projekter

Grøn vækst og innovation gennem partnerskaber

Find potentielle samarbejdspartnere
CLEAN er en projektorganisation der udvikler og driver projekter. Du kan se CLEANs aktive projektportefølje på denne side. Projekterne spænder vidt fra netværk til teknologiudvikling og strategiske platforme, og alle projekter bliver skabt sammen med CLEANs medlemmer. Finansieringen af CLEANs projekter kommer fra EU (Horizon 2020 midler), offentlige aktører og puljer, filantropiske fonde samt i nogle tilfælde deltagerbetaling. Projekterne falder inden for CLEANs fire fokusområder; Smart Energi, Miljø, Smart City og Internationalisering.
Du kan bl.a. bruge CLEANs projekter til at opsøge nye kunder eller samarbejdspartnere, komme ud på internationale markeder via projekt-leads fra CLEAN, deltage i netværks-arrangementer eller få hjælp til udvikling af dit eget projekt.